fbpx

Informácia k vyhlásenej výzve MAS pre špecifický cieľ 5.1.2 B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q571-512-001

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 4. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4. hodnotiaceho kola: 0,00 €

b/ aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  214 173,50 €

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola: 3.1. 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami je dostupná na stiahnutie:

https://masdolnyliptov.sk/aktualizacia-vyzvy-irop-clld-q571-512-001/

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content