fbpx

Informácia k výzve pre špecifický cieľ 5.1.1 A1 Podpora podnikania a inovácií

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q571-511-003

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 6. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola: 0,00 €

b/ aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 204 411,69 €

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola: 30.6. 2021

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je dostupná na stiahnutie:

https://masdolnyliptov.sk/aktualizacia-vyzvy-irop-clld-q571-511-003/

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content