fbpx

Informácia k výzve pre špecifický cieľ 5.1.2 B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q571-512-001

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 7. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola: 19 987,70 €

b/ aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  194 185,80 €

Dátum ukončenia 8. hodnotiaceho kola: 6.7. 2021

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne poštou alebo v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami je dostupná na stiahnutie:

https://masdolnyliptov.sk/aktualizacia-vyzvy-irop-clld-q571-512-001/

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content