fbpx

Aktuálne výzvy

Výzva MAS_047/4.1/2

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Čítať ďalej

Informácia k výzve pre špecifický cieľ 5.1.2 aktivitu C1

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q571-512-002 OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 5. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu C1 Komunitné a sociálne služby je aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  20 000,00 € Dátum

Čítať ďalej

Informácia k výzve pre špecifický cieľ 5.1.2 aktivitu C1

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q571-512-002 OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 4. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu C1 Komunitné a sociálne služby je aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  20 000,00 € Dátum

Čítať ďalej

Informácia k vyhlásenej výzve MAS pre špecifický cieľ 5.1.2 B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q571-512-001 OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 4. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel je: a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4.

Čítať ďalej

Náš instagram #dolnyliptov

Incorrect user ID specified.

Sledujte nás aj na facebooku

Skip to content