fbpx

Publicita

MAS Dolný Liptov II.

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ získalo NFP v rámci IROP Prioritnej osi č. 5 Miestny rozvoj vedený komunitou vo výške 185 284,42 € na financovanie chodu MAS pre projekt s názvom MAS Dolný Liptov.

Čítať ďalej

MAS Dolný Liptov

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ získalo NFP v rámci IROP Prioritnej osi č. 5 Miestny rozvoj vedený komunitou vo výške 139 947,82 € na financovanie chodu MAS pre projekt s názvom MAS Dolný Liptov.

Čítať ďalej
Skip to content