fbpx

Kontakt

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“

Sídlo:
Mostová 17
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

E-mail: info@masdolnyliptov.sk

IČO: 42432430   
DIČ: 2120038943

Číslo účtu: 5070203025/0900

IBAN: SK3109000000005070203025

Váš team v zložení:

Štatutárny zástupca: 
Ing. Rastislav Horvát 
horvat@masdolnyliptov.sk 
0907 258 497

Manažérka MAS: 
Mgr. Iveta Kloptová
kloptova@masdolnyliptov.sk 
0948 194 368

Ekonomická manažérka:
PhDr. Petra Novanská
ekonom@masdolnyliptov.sk 
0910 606 675

Animátorka územia: 
Katarína Moravová
animacie@masdolnyliptov.sk 
0908 200 792

Kontakt pre médiá: 
Mgr. Zuzana Gvizdová 
media@masdolnyliptov.sk 
0918 217 685

 

Napíšte nám:

info@masdolnyliptov.sk 

Skip to content