fbpx

Kontakt

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“

Sídlo:
Mostová 17
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

E-mail: info@masdolnyliptov.sk

IČO: 42432430   
DIČ: 2120038943

Číslo účtu: 5070203025/0900

IBAN: SK3109000000005070203025

Váš team v zložení:

Štatutárny zástupca: 
Ing. Rastislav Horvát 
horvat@masdolnyliptov.sk 
0907 258 497

Projektová manažérka: 
Mgr. Iveta Kloptová
kloptova@masdolnyliptov.sk 
0948 194 368

Finančná manažérka: 
Ing. Katarína Čižmáriková
cizmarikova@masdolnyliptov.sk 
0940 647 468

Administratívna pracovníčka: 
Mgr. Veronika Mikulková
office@masdolnyliptov.sk
0940 510 701

Napíšte nám:

Skip to content