fbpx
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047/4.2/1

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047_8.6/3

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

Pokračovať v čítaní
Skip to content