fbpx
Aktuálne výzvy

Výzva pre odborných hodnotiteľov č. 1/2023

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047/4.2/1

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047_8.6/3

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

Pokračovať v čítaní
Skip to content