fbpx
regionálna značka produkt liptova
Zrealizované výzvy

Výzva pre odborných hodnotiteľov č. 02/2023

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu pre odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva pre odborných hodnotiteľov č. 1/2023

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Pokračovať v čítaní
Skip to content