fbpx

DOBRÁ MASKA: NESÚHLASÍME S MENŠÍM BALÍKOM EUROFONDOV PRE DOLNÝ LIPTOV

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Miestna akčná skupina je prirodzene vytvorená komunita, ktorá pomáha regionálnemu rozvoju v dolnom Liptove. V súčasnosti sa obáva straty financovania kvôli plánom ministerstva obmedziť túto formu regionálnej pomoci. Hrozí tak, že niektoré obce sa nemusia dostať k čerpaniu eurofondov v najbližších siedmich rokoch.

Škrtanie peňazí pre regióny

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) plánuje v novom operačnom období z celkového eurofondového balíka dať do regiónov iba 12%, čo je približne 1,5 miliardy eur. Toto prerozdelenie sa vymyká iným európskym krajinám, ktoré do regiónov prerozdeľujú oveľa viac finančných prostriedkov. Príkladom je Poľsko. „Dnes cestujeme kvôli pandémii oveľa menej. Ale kto prekročí hranice, si určite všimne, ako Poľsko za posledné roky urobilo veľký pokrok vo svojej infraštruktúre. Dôvodom je práve to, že eurofondy sú u nich postavené správne, teda rozhoduje sa o nich zdola nahor a regióny si o nich rozhodujú sami,“ vysvetľuje štatutárny zástupca Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov Rastislav Horvát.

Uťahovanie opasku miestnym akčným skupinám – prirodzeným komunitám občanov, podnikateľov a samospráv

Ministerstvo regionálneho rozvoja nielenže chce dať menej peňazí regiónom, ale uťahuje opasky aj miestnym akčným skupinám (MAS), dokonca hovorí o výraznom znížení ich počtu zo súčasných 107 na 65 – bez udania konkrétneho dôvodu. „Súčasná situácia ukazuje, že štát, žiaľ, nepochopil, veľkú úlohu a veľký význam miestnych akčných skupín, ktoré má v územiach a pomocou ktorých môže dobre pomáhať občanom,“ komentuje R. Horvát.

MAS-ky sú prirodzené komunity vytvorené zo zástupcov občanov, podnikateľského sektora a samospráv. Pokrývajú tri štvrtiny územia Slovenska. Sú financované cez CLLD, čo znamená komunitou riadený regionálny rozvoj. „Je to dobre vymyslený systém na účinnú pomoc ľuďom. Občania, podnikatelia a samosprávy vytvoria drobné projekty, rádovo v niekoľkých desiatkach tisíc eur, ktoré vo svojom území prinášajú rozvoj, nové ekonomické príležitosti a aj nové pracovné miesta,“ približuje R. Horvát. MAS teda väčšinou realizuje menšie projekty, ako napríklad rekonštrukciu prístupovej cesty k termálnemu prameňu v Kalamenoch alebo obnovu ľadovej plochy v Čutkovskej doline. Do budúcna plánuje vybudovať športovo-oddychové areály v Martinčeku a Ivachnovej, osvetliť Lúčanský vodopád a opraviť vežu husitského kostola v Liptovskej Osade.

rastislav horvát miestna akčná skupina dolný liptov

Viacfondové financovanie sa mení na monofond, sme európskou raritou

Miestne akčné skupiny mohli doteraz financovať svoje projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V najbližšom programovacom období im „dovolia“ čerpať iba z jedného, a to z fondu pre rozvoj vidieka. Kým Európa nabehla na multifondové financovanie masiek, Slovensko ide do monofondového – teda počíta iba s jedným zdrojom. Opäť tak bude európskou raritou, ako dodáva R. Horvát: „MAS-ky a najmä obce, ktoré sú združené v MAS-kách a prípadne aj podnikatelia, si nebudú môcť siahnuť na reálne eurofondy. Hodnotíme to ako absurdný hazard zo strany štátu voči ľuďom žijúcim na vidieku a regiónom a územiam ako takým.“

MAS Dolný Liptov: Dokázali sme svoju opodstatnenosť

Dolnoliptovská MAS-ka apeluje na ministerstvo, aby sa súčasné pokrytie územia Slovenska  MAS-kami neznižovalo, práve naopak, a taktiež aby sa  neobmedzovalo ich financovanie. Spája sily aj v Národnej sieti miestnych akčných skupín, ktorá intenzívne rokuje s ministerstvom. „Za posledných šesť rokov sme dokázali svoju opodstatnenosť. Budeme ju musieť znova obhajovať a súťažiť o to, aby sme boli schválení. My s tým v podstate nemáme problém, lebo máme za sebou kvalitnú prácu. Máme dobre vybudované odborné kapacity,“ hovorí R. Horvát. „Keby nás ale náhodou zrušili, tak niektoré malé obce do 1 000 obyvateľov sa k eurofondom nedostanú vôbec. Otázka, prečo by nás malo trápiť, či tu MAS je alebo nie je, je to, či sa dostane do regiónu viac finančných prostriedkov na realizáciu kvalitných, menších, zmysluplných projektov, ktoré dokážu naštartovať lojalitu ľudí k územiu, v ktorom žijú.“

 

 

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content