fbpx

INFORMÁCIE IROP

Facebook
Twitter
Email
Tlač

 

* Poznámka: Potrebné sa riadiť vždy poslednou aktuálnou/ dostupnou verziou daného dokumentu.

Informácia o adrese Riadiaceho orgánu pre IROP:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sekcia IROP

Odbor CLLD/Odbor implementácie projektov

Pribinova 25

811 09 Bratislava

  •  Týmto by sme Vás chceli upozorniť, že všetky dokumenty sú zverejňované na stránke:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/

PRÍRUČKA PRE UŽÍVATEĽA:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-uzivatela/index.html

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-ziadatela/

PRÍRUČKA K PROCESU VO – IROP:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html

MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU IROP:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1142

VZOROVÉ DOKUMENTY:

VZOR ZMLUVY O PRÍSPEVOK

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/vzor-zmluvy-o-prispevok/archiv-vzor-zmluvy-o-prispevok/index.html

Priloha_1_ZoP-VZP.pdf

Vzor Žiadosť o platbu – Užívateľ na MAS + Pokyny na jej vyplnenie

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/vzor-ziadost-o-platbu-uzivatel-na-mas-pokyny-na-jej-vyplnenie/index.html

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content