fbpx

POCTIVÉ A TRADIČNÉ REMESLO Z DVOCH REGIÓNOV

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov organizuje v meste Ružomberok prehliadku remeselných výrobkov z Poľska a Slovenska, ktorá sa uskutoční už 13. mája 2022.

Podobné podujatie pripravuje MAS už tretíkrát, avšak tentoraz na návštevníkov čaká oveľa viac remeselníkov so svojimi zaujímavými výrobkami a lákavý kultúrny program. Remeselníkov a hudobníkov nájdete na jednom mieste, a to na pešej zóne v Ružomberku pri Hoteli Kultúra.

Predstaví sa tridsiatka remeselníkov

„Tento rok na návštevníkov teší tridsiatka naozaj rôznych remeselníkov. Kládli sme dôraz na to, aby sa výrobky neopakovali a výber bol naozaj pestrý. Čaká nás aj kultúrny program, ktorý sa začína otvorením o 12.00 hod. a návštevníci si budú môcť vypočuť viaceré hudobné žánre v podaní umelcov Ľudová hudba Hravé struny, pesničkár Džuki, hudobník a spevák Tomáš Mikulka, Spevácka skupina Čriepky a RK Jazz Band so záverečným vystúpením o 16.00 hod. Program podujatia doplní svojim tanečným vystúpením tanečná škola Dance Galaxy. Srdečne všetkých pozývame na prehliadku tradičných remesiel, máte sa na čo tešiť,“ hovorí Veronika Mikulková za organizátora MAS Dolný Liptov.

Podujatie je vyvrcholením spoločného cezhraničného projektu „Dva regióny, spoločné dedičstvo“, kde MAS Dolný Liptov spolupracuje s poľským partnerom Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska. Poľský partner projektu v Ružomberku predstaví svojich desať tradičných remeselníkov.

ružomberský jarmok 2022

Dva regióny, spoločné dedičstvo: E-produkty, prezentácia územia, ľudové remeslá

Projekt je financovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 prostredníctvom Fondu mikroprojektov PĽ-SK, ktorých správcom je Žilinský samosprávny kraj. Cieľom projektu je ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva.

„Počas realizácie celkového projektu sa nám podarilo zrealizovať viaceré čiastkové aktivity. Jednou z nich bolo vytvorenie aplikácie podporujúcej nové e-produkty zamerané na prezentáciu územia MAS Dolný Liptov a prezentáciu tradičného a poctivého remesla na oboch územiach hranice. Projektový partner vytvoril pôsobivú publikáciu a pexeso o poľskom a slovenskom území. Vďaka projektu sa nám podarilo vytvoriť produkty, ktoré budú slúžiť ako trvalý nástroj propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva, ale aj cezhraničného územia. Záverečné podujatie vo forme prezentácie ľudových remesiel je pre nás aj takým malým poďakovaním remeselníkom, ktorí sa rozhodli udržiavať naše tradície a rozvíjať svoj región práve takouto formou,“ priblížil Rastislav Horvát, predseda MAS Dolný Liptov.

Prínos projektu vidí MAS Dolný Liptov aj v inšpirácii do budúcnosti, pretože práve pri aktivitách tohto typu dochádza k navštevovaniu organizácií v susedných štátoch. MAS tak spoznáva príklady dobrej praxe, ktoré sú podľa predsedu MAS R. Horváta uplatniteľné aj na našom území: „Okrem toho prepájame vzájomné vzťahy medzi lokálnymi producentmi a poskytovateľmi služieb na cezhraničnej úrovni, čo vedie k rozvoju cestovného ruchu a regionálnemu rozvoju.“

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content