fbpx

Prvé zmluvy pre žiadateľov MAS Dolný Liptov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Prví žiadatelia v rámci vyhlásených výziev Miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov (MAS) v uplynulých dňoch podpísali prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Miestna akčná skupina vyhlasuje výzvy na čerpanie príspevkov z eurofondov podľa vopred  nastaveného harmonogramu už od roku 2019. Prvé výzvy, ktoré boli v uvedenom roku vyhlásené, boli zamerané na podporu obcí v rámci okresu Ružomberok. Obce tak mohli požiadať o podporu na rôzne investičné aktivity. Najviac žiadanými aktivitami boli: Rekonštrukcia obecných komunikácií, rekonštrukcia kultúrnych domov a verejných priestranstiev.

Prístup „zdola-nahor“ (tzn. znamená, že ľudia resp. obce si sami určia svoje priority a projekty a následne ich pretavia do reality) patrí medzi najlepšie riešenia problémov nášho územia a občanov na dolnom Liptove. Je vynikajúce, že práve Miestna akčná skupiny Dolný Liptov mala víziu tohto riešenia a vedela ju uplatniť, čoho výsledkom je možnosť financovania dobrých projektov nielen v oblasti občianskej vybavenosti, ale aj v oblasti podpory poľnohospodárov alebo malých podnikateľov s rozvojovým potenciálom.“ Poznamenal Rastislav Horvát, predseda MAS.

V rámci vyhlásenej výzvy pre podopatrenie 7.4 (Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry) prijala miestna akčná skupina päť žiadostí o pridelenie nenávratného finančného príspevku. Záujem o túto výzvu prejavila obec Štiavnička, ktorá zrekonštruovala strechu kultúrneho domu. S rekonštrukciou kultúrnych domov počítajú aj v Turíku a v Liptovskej Teplej. Ďalšie  projekty sa týkajú modernizácie športového ihriska v Ivachnovej a výstavby športovo-oddychového areálu v Martinčeku.

Všetky spomenuté obce majú ako prví žiadatelia Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov vôbec uzavreté zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od mája tohto roku. Zmluvy boli uzatvárané v rámci Programu rozvoja vidieka s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Som veľmi rád, že obce nachádzajúce sa v území MAS Dolný Liptov dostali možnosť zlepšiť podmienky pre život svojich občanov, aj keď by sme si pre ne vedeli predstaviť ešte väčšiu mieru podpory. Treba byť však vďačný za to, čo sa podarilo, a tiež za úsilie zástupcov obcí či kolektívu MAS Dolný Liptov za ich prácu. Pri pohľade na to, ako sa pripravuje nové programové obdobie využívania EÚ fondov, chcem zároveň vyjadriť presvedčenie, že sme len na začiatku veľmi zaujímavej spolupráce v oblasti podpory kvalitných, inovatívnych a hlavne ľuďom prospešných projektov na dolnom Liptove.“ Dodal predseda Horvát.

Ďalšie obce okresu Ružomberok, ktoré čakajú na podpis zmluvy po úspešnom vyhodnotení žiadostí sú: Liptovský Michal, Kalameny a Stankovany. V Liptovskom Michale a v Kalamenoch plánujú rekonštruovať obecné cesty a Stankovanoch budú upravovať verejné priestranstvo.

Zástupcovia MAS veria, že miestna akčná skupina pomôže prispieť k tomu, aby sa v regióne podporili zmysluplné projekty, ktoré budú slúžiť obyvateľom aj návštevníkom regiónu. V súčasnosti sú v MAS vyhlásené výzvy pre podnikateľov a pre verejný sektor, preto ak máte nejaký dobrý nápad, môžete sa v kancelárii MAS informovať o možnostiach finančného príspevku.

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content