fbpx

Rastislav Horvát z MAS Dolný Liptov: Baví nás rozvíjať nekonečné možnosti nášho regiónu

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Miestna akčná skupina Dolný Liptov (MAS DL) má za sebou ďalší úspešný rok, počas ktorého podporila a realizovala množstvo aktivít. A plánuje ďalšie.

Prvý ročník programu Malý Leader priniesol v uplynulom roku podporu desiatky projektov, ako boli napríklad stretnutie rodákov harmonikárov v Stankovanoch, 40. ročník podujatia Okolo Liptova, za ktorým stojí Klub nadšencov amatérskej cyklistiky či vianočné aktivity občianskych združení Handilia a Galaxy.

Cieľom programu bolo podporiť aktivity vedúce k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach, posilneniu regionálnej ekonomiky, ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva vidieka, šetrnému využitiu miestnych zdrojov, zachovaniu a obnove tradícií, podpore inovatívnych a moderných prístupov, regionálnej produkcie a spolupráce miestnych komunít,“ hovorí štatutárny zástupca MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát.

Na malých Dolnoliptákov v lete čakal už 4. ročník športovo-náučnej aktivity Po stopách ovečky Valašky v Čutkovskej doline. Dolnoliptáčky sa zasa mohli s MAS-kou zoznámiť na podujatí Vidiecka žena roka – Líderka roka 2019, ktoré sa konalo na jeseň v Liptovských Revúcach.

Pre obyvateľov dolného Liptova bola atraktívnou medzinárodná prezentácia ľudových remesiel a tradícií, ktorú sme koncom septembra pritiahli do Ružomberka. Premiérovej akcii v centre regiónu predchádzal workshop zameraný na problematiku podpory ľudových remesiel a tradící, ktorého sa zúčastnili aj naši partneri v rámci projektu INTERREG s názvom Sieť inteligentných samospráv pohraničia,“ približuje Horvát.

Dobrá maska prehĺbila spoluprácu či spustila novú komunikáciu

Rok 2019 podľa Horváta priniesol užitočné prehĺbenie spolupráce s MAS Horný Liptov a MAS Opavsko, čomu napomohli viaceré výmenné aktivity na území jednotlivých MAS-iek. „Zamerané boli na vzájomné spoznávanie a prenos príkladov dobrej praxe. Takouto formou sme chceli motivovať ľudí z verejného a súkromného sektora, aby videli, čo všetko sa dá dosiahnuť alebo vybudovať práve vďaka úspešným projektom podporeným miestnymi akčnými skupinami,“ vysvetľuje Horvát.

MAS DL zároveň spustila nový komunikačný štýl, ktorý je postavený na slovnej hračke masky ako škrabošky, pričom sa opiera o slogan „Dobrá maska existuje“. Ten potom vedie k obrátenej osmičke ako druhej vizuálnej podobe masky a upozorňuje na „nekonečné možnosti Dolného Liptova“. Kampaň sprevádzalo spustenie nového webu či modernizácia sociálnych sietí.

Úspešný rok zavŕšilo vyhlásenie už 4. ročníka výtvarnej súťaže pre deti z materských, základných a umeleckých škôl pôsobiacich na území MAS Dolný Liptov. Slávnostné oznámenie výsledkov sa uskutoční 13. februára v ružomberskej synagóge.

Na február je naplánované aj ukončenie projektu Sieť inteligentných samospráv pohraničia, pričom všetci partneri dúfajú v ďalšie pokračovanie tvorivej spolupráce. MAS DL už teraz pripravuje ďalšie ročníky obľúbených aktivít, o ktorých bude včas informovať aj na svojej webovej stránke www.masdolnyliptov.sk.

V roku 2020 sa chceme zamerať aj na semináre a školenia k vyhláseným výzvam pre záujemcov zo súkromného i verejného sektora, ale i na zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov. Takisto budeme aktívne vyhľadávať vhodné projekty a projektových partnerov, ako aj podujatia, na ktorých by sa mohli efektívne prezentovať remeselníci z dolného Liptova,“ zhŕňa tohtoročné plány štatutárny zástupca MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát.

Výzvy MAS na čerpanie prostriedkov pomôžu dolnému Liptovu, v tomto roku ich chcú vyhlásiť päť

Veľmi dôležitou časťou práce MAS DL je odborné spravovanie tzv. výziev, ktorými z operačných programov (Program rozvoja vidieka – PRV a Integrovaný regionálny operačný program – IROP) prideľujú finančné prostriedky žiadateľom z regiónu dolného Liptova. V roku 2019 MAS DL vyhlásilo tri výzvy z Programu rozvoja vidieka pre podoopatrenie 7.2, 7.4 a 7.5.

Traja žiadatelia sa prihlásili do Výzvy 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

Do Výzvy 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry – sa prihlásilo päť žiadateľov. Obe výzvy čakajú na zhodnotenie.

Vo februári bude uzatvorená Výzva 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

V roku 2020 plánuje MAS DL vyhlásiť päť výziev, z toho tri z Programu rozvoja vidieka (PRV) a dve z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Autor: MAS DL
Foto: Martin Buzna

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content