fbpx

Stretnutie so starostami obcí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
13.6.2019 bol pre miestnu akčnú skupinu Dolný Liptov jedným z pamätných dní, nakoľko práve v tento deň bol zorganizovaný prvý infoseminár k vyhláseným výzvam z Programu rozvoja vidieka.

Po piatich rokoch od založenia OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásila miestna akčná skupina dve prvé výzvy na žiadosti o finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka. 

Po dlhých rokoch schvaľovania žiadostí a príprav vyhlásila MAS Dolný Liptov prvé dve výzvy rovnako ako ostatné miestne akčné skupiny na celom Slovensku. MAS už pred niekoľkými rokmi spracovala Stratégiu CLLD, čo je dokument, v ktorom sú zakotvené všetky požiadavky na rozvoj územia a určený plán výziev, ktoré budú môcť prispieť k zlepšeniu životných podmienok na dolnom Liptove.

Prvé výzvy boli vyhlásené 7.6. 2019 a sú určené na podporu subjektov verejného sektora. Konkrétne sa výzvy týkajú investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov v podobe výzvy MAS_047/7.2/2 a investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo pod kódom výzvy MAS_047/7.4/1. V rámci výziev je možné uchádzať sa o príspevok na rôzne typy aktivít. Obce, ktoré napíšu podnetné projekty spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku, môžu svoje projekty predložiť kancelárii miestnej akčnej skupiny sídliacej v centre Ružomberka, kde sa budú prihlásené projekty aj hodnotiť.

            Každá žiadosť o finančný príspevok musí byť predložená najneskôr do 18.9.2019 a obce môžu žiadať príspevok vo výške od 10 000 do 35 000 eur na široké spektrum aktivít od úpravy miestnych komunikácií po rekonštrukcie kultúrnych domov, úpravu športovísk, amfiteátrov a pod. Kancelária MAS verí, že nielen vďaka týmto výzvam podporí v regióne dolného Liptova množstvo skvelých projektov a prispeje tak k lokálnemu rozvoju na dolnom Liptove. V tomto roku plánuje miestna akčná skupina vyhlásiť ešte tri výzvy, z čoho jedna by mala byť zameraná aj na podnikateľov v území pôsobnosti miestnej akčnej skupiny.

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content