fbpx

Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Valné zhromaždenie členov MAS sa konalo 7. 4 2022. Toto zhromaždenie bolo výnimočné, pretože sme sa stretli po 2 rokoch aj fyzicky a nielen prostredníctvom online komunikácie. Ďakujeme všetkým 40 členom MAS, ktorí si našli čas a prišli osobne!

Tento rok sa členovia MAS Dolný Liptov stretli 7. apríla v moderných priestoroch budovy YELL POINT na Bystrickej ceste. Hneď v úvode privítal srdečným príhovorom účastníkov valného zhromaždenia konateľ spoločnosti CIPI, s.r.o a člen MAS Peter Šrobár.

Na zhromaždení dostal priestor aj pozvaný hosť, a síce riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Pavlík, PhD., ktorý priblížil špecifiká nasledujúceho programového obdobia a možnosti financovania ako pre samosprávy, tak aj pre lokálnych podnikateľov.

Valné zhromaždenie bolo tento rok o niečo dôležitejšie, pretože sa konali aj voľby do Rady a Kontrolnej a revíznej komisie MAS. Kandidáti sa volili na päťročné funkčné obdobie, pričom do Rady MAS boli zvolení: starosta obce Lúčky – Branislav Hrbček, starosta obce Bešeňová – Ing. Martin Baran, starostka obce Liptovské Revúce – Mgr. Jana Šimová, starosta obce Liptovská Teplá – Milan Kašák, fyzická osoba podnikateľ –  Ing. Miloš Mišiak, predsedkyňa Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúce – Ing. Anna Kováčiková, predsedkyňa Poľnohospodárskeho družstva Lisková-Sliače – Ing. Ivana Maitner Šafek, konateľ spoločnosti LSS, s.r.o. – Ing. Ľubomír Sidor a fyzická osoba – Ing. Rastislav Horvát.

Do Kontrolnej a revíznej komisie sa prebojovali kandidáti: starosta obce Likavka – Ing. Marián Javorka a starosta obce Švošov – Ing. Milan Široň, zástupca spoločnosti Černovské drevenice s.r.o. Peter Bačkor, konateľ spoločnosti Janiga – záhradníctvo s.r.o. Ing. Mário Janiga a fyzická osoba JUDr. Tomáš Klopta.

Staronovým a novozvoleným štatutárnym zástupcom (predsedom Rady MAS) sa stal Ing. Rastislav Horvát.

Všetkým zvoleným členom pracovných orgánov MAS gratulujeme!

 

V rámci Valného zhromaždenia sme sa venovali aj ďalším témam, a to napríklad plánovaniu rozpočtu, boli odprezentované aktivity, do ktorých sa MAS zapája ako žiadateľ (napr. program Interreg) a rovnako bola odprezentovaná prezentácia o stave čerpania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých výziev a opatrení. Dokumenty si môžete pozrieť po stiahnutí:

Valné zhromaždenie pozvánka

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci opatrení

Animačné aktivity a aktivity zrealizované z externých projektov

Info o stave MAS Dolný Liptov

 

Fotogaléria valného zhromaždenia (zdroj MAS)

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content