fbpx

Zachráňme LEADER na Slovensku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Národná sieť Miestnych akčných skupín na Slovensku vytvorila petíciu za záchranu prístupu LEADER. Miestna akčná skupina OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" túto iniciatívu rozhodne podporuje.

Čo je to LEADER? Je to metóda, ktorá efektívnym spôsobom rieši potreby daného územia na základe nasledovných princípov:
• Existujúca stratégia miestneho rozvoja
• Partnerstvo medzi verejným a súkromným
sektorom na miestnej úrovni tvoriace MAS
• Prístup „zdola-nahor“

V celej Európskej únii vďaka LEADER-u miestne akčné skupiny prinášajú milióny eur do rozvoja vidieka. V končiacom sa programovom období však nebol LEADER na Slovensku takmer vôbec využitý kvôli neskoro a zle nastaveným pravidlám. Slovenský vidiek tak prichádza o milióny eur. Je to krok späť, pretože v minulosti bolo vďaka prístupu LEADER aj na Slovensku podporených mnoho adresných projektov pre obce, podnikateľov, aj tretí sektor. Priniesli skvalitnenie života a podporu miestnej ekonomiky na slovenskom vidieku.

Čo požadujeme na záchranu prístupu LEADER?

1. Zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov implementácie na strane riadiacich orgánov (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pôdohospodárska platobná agentúra)

2. Navýšenie zdrojov na financovanie prístupu LEADER (Program rozvoja vidieka, OP Slovensko a iné)

3. Urgentnú prípravu programového obdobia 2021 – 2027, ktorá umožní efektívny rozvoj vidieka

4. Zabezpečenie udržateľnosti miestnych akčných skupín ako nositeľa všestranného rozvoja vidieckych regiónov

 

Pomôžte nám dosiahnuť potrebný početpodpisov. Ďakujeme!

Podpísať petíciu je možné cez link: 

https://www.mojapeticia.sk/campaign/zachranme-pristup-leader-na-slovensku/943ea19d-5874-4bc5-b0b2-65f5499d966a?fbclid=IwAR0F0Ew_K0u9Nk_8EGGN6lviKt6U_qJI_4NwfAQhCVWOdSJerGjj9YrGuNg

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content