fbpx

7 septembra, 2020

Informácia k vyhlásenej výzve MAS pre špecifický cieľ 5.1.2 B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q571-512-001 OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 3. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel je: a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 3.

Čítať ďalej

Náš instagram #dolnyliptov

Sledujte nás aj na facebooku

Skip to content