fbpx

Výzva z programu rozvoja vidieka číslo 49/PRV/2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Výzva je určená pre poľnohospodárov a MSP (malé a stredné podniky podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva), ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Výzva z programu rozvoja vidieka číslo 49/PRV/2020 je uzavretá výzva, ktorá bola vyhlásená dňa 24.8.2020 a bude uzavretá 22.9.2020. Ide o posledný deň, kedy je možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP).

Výška príspevku jedného žiadateľa môže byť:

10 000 EUR – maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 1-9 zamestnancov

25 000 EUR – maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 10-49 zamestnancov

50 000 EUR – maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 50-249 zamestnancov

(počet zamestnancov je rozhodujúci k 31.12.2019)

Výška žiadaného (poskytnutého) príspevku nesmie byť vyššia ako celkové tržby žiadateľa za rok 2019.

 

Oprávnený žiadateľ:

Sú mikropodniky, malé a stredné podniky podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 a ktoré sú fyzickým a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov (s výnimkou rybích produktov).

Žiadosť o NFP je možné podať len elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na portáli slovensko.sk a to od 7.9.2020 do 22.9.2020

 

Všetky potrebné informácie spolu s prílohami k výzve a formulár ŽoNFP nájdete na:

https://www.apa.sk/opatrenie-21/oznmenie-o-zverejnen-vzvy–49-prv-2020-vnimon-doasn-podpora-pre-ponohospodrov-a-msp-ktor-s-obzvl-zasiahnut-krzou-v-dsledku-ochorenia-covid-19/10136

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte kanceláriu MAS Dolný Liptov.

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content