fbpx

23 decembra, 2023

regionálna značka produkt liptova

Výzva pre odborných hodnotiteľov č. 02/2023

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu pre odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Čítať ďalej

Náš instagram #dolnyliptov

Please enter your access token.

Sledujte nás aj na facebooku

Skip to content