fbpx

Výzva pre odborných hodnotiteľov č. 02/2023

Facebook
Twitter
Email
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlasuje výzvu pre odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 23.12.2023

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 19.01.2024

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 29.01.2024

Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch na stiahnutie:

OH vyzva 02_2023

 

V prípade otázok sa kedykoľvek obráťte na: kloptova@masdolnyliptov.sk

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content