fbpx

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-Q571-511-003

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Aktualizácia vyhlásenej výzvy MAS č. 2 pre špecifický cieľ 5.1.1 A1 Podpora podnikania a inovácií

V súvislosti s úpravov riadiacej dokumentácie v kompetencii Integrovaného regionálneho operačného programu, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), bolo potrebné aktualizovať výzvu IROP-CLLD-Q571-511-003

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte výzvy aktualizácie č. 1 a príloh.

Popis aktualizácie:

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy IROP-CLLD-Q571-511-003

 

Výzva je s potrebnými prílohami na stiahnutie tu: 

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-Q571-511-003 sledovanie zmien

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-Q571-511-003 bez sledovania zmien

 

 

Základné informácie pre zhrnutie:

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 17. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 17. hodnotiaceho kola: 0,00 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  380 407,79 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 78 833,12 €

Dátum ukončenia 18. hodnotiaceho kola: 30.03. 2023

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 18. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 18. hodnotiaceho kola: 0,00 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  380 407,79 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 78 833,12 €

Dátum ukončenia 19. hodnotiaceho kola: 30.04. 2023

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 19. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 19. hodnotiaceho kola: 0,00 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  380 407,79 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 78 833,12 €

Dátum ukončenia 20. hodnotiaceho kola: 30.05. 2023

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 20. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 20. hodnotiaceho kola: 78 622,50 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  380 407,79 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 210,62 €

Dátum ukončenia 21. hodnotiaceho kola: 30.06. 2023

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 21. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 21. hodnotiaceho kola: 0 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  380 407,79 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 32 331,95 €

Dátum ukončenia 22. hodnotiaceho kola: 30.07. 2023

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 22. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 22. hodnotiaceho kola: 0 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  426 908,96 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 32 331,95 €

Dátum ukončenia 23. hodnotiaceho kola: 30.08. 2023

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 23. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 23. hodnotiaceho kola: 0 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  426 908,96 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 32 331,95 €

Dátum ukončenia 24. hodnotiaceho kola: 02.10. 2023

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 24. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 24. hodnotiaceho kola: 32 154,24 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  426 908,96 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 177,71 €

Dátum ukončenia 25. hodnotiaceho kola: 30.11. 2023

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content