fbpx

Zrealizované výzvy

regionálna značka produkt liptova

Výzva pre odborných hodnotiteľov č. 02/2023

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu pre odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Čítať ďalej

Výzva pre odborných hodnotiteľov č. 1/2023

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Čítať ďalej

Náš instagram #dolnyliptov

Please enter your access token.

Sledujte nás aj na facebooku

Skip to content