fbpx

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-Q571-511-003

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Aktualizácia vyhlásenej výzvy MAS pre špecifický cieľ 5.1.1 A1 Podpora podnikania a inovácií

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

výzva je s potrebnými prílohami na stiahnutie tu: 

Vyzva IROP_CLLD_Q571_511_003_aktualizacia_logo

Základné informácie pre zhrnutie:

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov po odbornom hodnotení 2. kola výzvy:   316 379,75 €

Výzva je otvorená. Nasledujúce kolo výzvy sa uzatvára 30.10.2020 (a potom každý druhý mesiac 30. deň v mesiaci do dočerpania finančných prostriedkov)

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Príručky na stiahnutie:

Príručka k procesom VO: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Príručka pre užívateľa platná od 5.10. 2018

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu:

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content