fbpx

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-Q571-512-001

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Aktualizácia vyhlásenej výzvy MAS pre špecifický cieľ 5.1.2 B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

výzva je s potrebnými prílohami na stiahnutie tu:

Výzva_IROP-CLLD-Q571-512-001_aktualizacia_logo

Základné informácie pre zhrnutie:

Alokácia na výzvu:  236 357,62 €

Výzva je otvorená. Nasledujúce kolo výzvy sa uzatvára 3.11.2020 (a potom každý druhý mesiac 3. deň v mesiaci do dočerpania finančných prostriedkov)

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Príručky na stiahnutie:

Príručka k procesom VO: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Príručka pre užívateľa platná od 5.10. 2018

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu:

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV:

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 8. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel je:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 8. hodnotiaceho kola:  61 289,34 €

b/ zazmluvnená výška príspevku: 22 184,12 €

b/ aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  152 884,16 €

Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola: 3.9. 2021

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content