fbpx

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-Q571-512-002

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Aktualizácia vyhlásenej výzvy MAS pre špecifický cieľ C1 Komunitné a sociálne služby

 

VÝZVA bola dňa 16.9.2021 zrušená

 

OZNÁMENIE O PLÁNOVANOM ZRUŠENÍ VÝZVY

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ so súhlasom riadiaceho orgánu oznamuje žiadateľom, že ku dňu 16.09.2021 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-Q571-512-002 pre aktivitu C1 Komunitné a sociálne služby. Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem zo strany žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) na hlavnú aktivitu C1.  Od vyhlásenia výzvy, dňa 30.04.2020 nebola predložená žiadna ŽoPr.  Finančné prostriedky budú presunuté na inú aktivitu. (zverejnené dňa 17.8.2021)

 

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

výzva je s potrebnými prílohami na stiahnutie tu:

Vyzva_IROP-CLLD-Q571-512-002_aktualizacia_logo

 

Základné informácie pre zhrnutie:

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  20 000,00 €

Výzva je otvorená. Nasledujúce kolo výzvy sa uzatvára 30.10.2020 (a potom každý druhý mesiac 30. deň v mesiaci do dočerpania finančných prostriedkov)

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Príručky na stiahnutie:

Príručka k procesom VO: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Príručka pre užívateľa platná od 5.10. 2018

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu:

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

 

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV:

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje, že na základe ukončenia 7. hodnotiaceho kola Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu C1 Komunitné a sociálne služby je aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  20 000,00 €

Dátum ukončenia 8. hodnotiaceho kola: 30.8.2021

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne poštou alebo v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content