fbpx

Rozšírte si kvalifikáciu alebo zlepšite zručnosti, spúšťa sa bezplatné vzdelávanie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Ste zamestnaný, ale chceli by ste si rozšíriť kvalifikáciu? Chceli by ste sa zlepšiť v niektorých svojich zručnostiach? Ak ste odpovedali áno, tieto kurzy sú určené práve vám. 

Akadémia vzdelávania pripravuje v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s našou spriatelenou MAS Horný Liptov kurzy zamerané na zvýšenie kompetencií zamestnaných ľudí. Kurzy sú rôzne, čo sa týka náplne aj rozsahu a keďže je ešte stále voľná kapacita na niektoré z nich, dávame do Vašej pozornosti nasledovné:

Vzdelávanie pre získanie certifikátu ECDL

  • Trvanie kurzu: 140 hodín
  • Kurz pripraví účastníkov pre získanie certifikátu ECDL
  • Úvodné vstupné zisťovanie úrovne vedomosti účastníkov umožní individuálny prístup lektora a prispôsobenie sa dynamike v skupine.

Účastníci kurzu získajú tieto zručnosti:

Základy práce s počítačom – Tento modul vymedzuje základné pojmy a zručnosti z oblasti  IKT, zamerané na používanie príslušných zariadení, na vytváranie a správu súborov, na problematiku sietí a na dátovú bezpečnosť.

Spracovanie textu – Spracovanie textu, vyžaduje, aby účastník preukázal schopnosť používať aplikáciu na spracovanie textu na vytváranie bežných listov a dokumentov.

Tabuľkový kalkulátor – Tabuľkový kalkulátor, vyžaduje, aby účastník chápal princípy práce s pracovnými hárkami a preukázal schopnosť rutinne pracovať s tabuľkovým kalkulátorom.

Základy práce online  – Modul menuje podstatné pojmy a zručnosti, ktoré sa týkajú prezerania webových stránok, efektívneho vyhľadávania informácií, komunikácie online a elektronickej pošty (e-mailu).

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti

  • Trvanie kurzu: 30 hodín

Zameranie kurzu:

Poskytnutie základných informácií o finančnej terminológii a finančných produktoch  (termínovaný vklad, kreditná karta, hypotéka, životná a neživotná poistka, podielové fondy, leasing, úrok, istina, akcia, dividenda, inflácia, výnos, atď.)

Sprostredkovanie praktických skúsenosti s dlhodobým fungovaním finančných produktov

Sporenie, investovanie a tvorba pasívneho príjmu – alternatíva voči konzumnému životu a zadlžovaniu sa.

 

Kurzy sú bez poplatku, začiatok kurzov bude spustený po naplnení potrebných kapacít.

Váš záujem je nutné nahlásiť do štvrtku 5. 3. 2020 na e-mail z plagátu nižšie, alebo na: kloptova@masdolnyliptov.sk

V prípade ďalších informácií nás, prosíme, kontaktujte! 

 

 

Foto: Depositphotos.com/merznatalia

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content