fbpx

Dobrá maska inšpirovala na odbornom nadregionálnom seminári

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Inšpirovali sme mimo dolného Liptova a sme na to hrdí. Pozvanie odovzdať svoje skúsenosti a pohľad na problematiku rozvoja komunity na nadregionálnom podujatí bola pre nás česť.

Pracujeme relatívne krátko, ale našu činnosť si všimli aj mimo regiónu Dolný Liptov. Veľmi nás potešilo, keď nás na odborný seminár o regionálnych partnerstvách pozvali ako jednu z úspešných Miestnych akčných skupín.

V Rajci náš región reprezentoval náš líder Rastislav Horvát. Zástupcom samospráv, neziskového sektora či podnikateľom odovzdal skúsenosti, odporúčania, ale predovšetkým príklady dobrej praxe z oblasti lokálneho rozvoja na Dolnom Liptove.

K akcii, ktorá sa konala 14. februára, sa vraciame v rámci hodnotenia mesačných harmonogramov. Zorganizovala ju nezisková organizácia „Áno pre život“ ako súčasť projektu „Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne“ v spolupráci s MAS Rajecká dolina. Sme radi, že aj cez nadregionálne spolupráce môžeme prispievať k rozvoju Dolného Liptova.

Titulná foto: Depositphotos.com/kasto

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content