fbpx

Hubová – Skvalitnenie dostupnosti a bezpečnosti sídla rekonštrukciou dopravnej infraštruktúry

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Úzke miesta v doprave je potrebné rozšíriť, aby sa chodci cítili bezpečnejšie. Takúto investíciu sa podarilo zrealizovať v Hubovej pri cintoríne.

Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie a skvalitnenie dopravnej bezpečnosti v obci Hubová prostredníctvom zlepšenia dopravnej infraštruktúry v časti Kostolíky“ – rozšírenie miestnej komunikácie, výmena odvodňovacích žľabov, úprava spevnených plôch a vybudovanie odstavnej plochy pre motorové vozidlá. Realizáciou projektu sa zlepší stavebnotechnický stav dopravnej infraštruktúry, zefektívni sa dostupnosť a bezpečnosť sídiel, čo bude mať priamy vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti obce, zlepšenie životného prostredia a kvality života obyvateľov a návštevníkov obce.

Prijímateľ: Obec Hubová
Nenávratný finančný príspevok: 22 855,18 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 22 855,18 EUR

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content