fbpx

Implementácia stratégie CLLD MAS Dolný Liptov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" získalo NFP v rámci IROP vo výške 753 261,60 € na financovanie projektov žiadateľov.
Financované z prostriedkov EÚ, EPFRV 2014-2020, EFRR 

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content