fbpx

Implementácia stratégie CLLD MAS Dolný Liptov

Facebook
Twitter
Email
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" získalo NFP v rámci IROP vo výške 753 261,60 € na financovanie projektov žiadateľov.
Financované z prostriedkov EÚ, EPFRV 2014-2020, EFRR 

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content