fbpx

Kto hodnotí výtvarné práce našich detí?

Facebook
Twitter
Email
Tlač

Výtvarná súťaž je jedna z našich najmilších akcií. Tak to už pri podujatiach, do ktorých sa zapájajú deti, býva. Všetko je od srdca a nič nie je hrané. Najmä ich čistá detská radosť na našich výstavách a vyhodnoteniach.

Už je to skutočne veľa rokov, odkedy robíme túto súťaž. tento rok usporiadame už 8. ročník a vlastne doteraz sme Vám nepredstavili ľudí, ktorí detské práce hodnotia a pre deti pripravujú program pri vyhlásení výsledkov.

Jedná sa o skutočne zanietených ľudí pre prácu s deťmi a na slovo vzatých odborníkov, s ktorými aj my rok-čo-rok radi spolupracujeme.

Dovoľte nám teda túto chybu napraviť a prečítajte si o hodnotiteľoch výtvarnej súťaže Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova:

Silvia Kaščáková je poétka, prekladateľka, textárka piesní a vysokoškolská pedagogička. Debutovala básnickou knihou Kŕmiť leva (2015). Z poľského jazyka prekladá knihy pre detského čitateľa a súčasnú poéziu, knižne vydala zbierky Wisławy Szymborskej Veľké číslo (2016) a Soľ (2019) a výber z diela Marzanny Bogumiły Kielar Pokrvný strom (2023). Pre Štátnu operu v Banskej Bystrici prebásnila opernú rozprávku Kocúr v čižmách (2015). Vo vydavateľstve FACE vydala veršovaný príbeh o slávnom zberateľovi ľudových rozprávok Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky (2022). Jej najnovšia kniha poézie pre dospelých sa volá Rakúsky domov dôchodcov (2023). V spoluautorstve s Janou Juhásovou vydala netradičný bedeker básnických žánrov Slovníček z básničiek (2023).

Jozef Zentko pôsobí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku, kde absolvoval doktorské ako aj doktorandské štúdium. Pedagogicky sa zameriava na predmety umeleckého charakteru, Teória vyučovania výtvarnej výchovy, výtvarná teória, plošné a priestorové výtvarne techniky a textilné techniky. Vedecký záujem orientuje na pedagogiku kultúry, aplikáciu kultúrneho dedičstva do edukačného procesu ako aj princípy súvstažnosti tanečného a výtvarného a tiež umeleckého a technického. Je spoluriešiteľom viacerých domácich a zahraničným projektov zameraných na umenie pre deti, kultúrne dedičstvo a estetiku.

Jozef a Silvia hodnotia práce v našej súťaži už niekoľko rokov. Ich cit pre umenie, ale najmä pre deti, je jedným slovom jedinečný. O tom, že títo dvaja hodnotitelia vidia nielen do detských prác, ale najmä do detských duší, svedčí aj ich hravý program, ktorý pripravili minulý rok pre deti počas otvárania výstavy v Univerzitnej knižnici KU.

Tento rok k nim pribudnú aj manželia Ewa a Jerzy Pivowarski.

Ich prácu Vám tiež radi priblížime.

Dr hab., prof. UJD Ewa Piwowarska

Zamestnankyňa Univerzity Jana Długosza v Čenstochovej (Poľsko) na Fakulte spoločenských vied na Katedre pedagogiky. Vyučuje predškolskú a ranú školskú pedagogiku.

Jej výskumné záujmy sa zameriavajú na nasledujúce oblasti a problémy:

Výtvarná výchova žiakov realizovaná na základných školách v poľských krajinách; Učiteľ ako inšpirátor tvorivej činnosti detí; Knižná ilustrácia ako dôležité participatívne médium v primárnom vzdelávaní; Výtvarné techniky v predškolskom a ranom detskom vzdelávaní; Schopnosť detí pozorovať a zobrazovať priestorové formy.

V rámci svojej výskumnej a pedagogickej činnosti vydala 5 autorských monografií (medzi nimi napr: Poznávanie a kreslenie telies deťmi vo veku 3-9 rokov – procesuálny a edukačný prístup – 2019), 1 metodickú publikáciu, 4 spoluautorské monografie a viac ako sto článkov a kapitol vo vedeckých publikáciách. Samostatne pôsobila v organizačnej sfére: v rokoch 2016 – 2017 bola vedúcou Katedry výchovy umením na AJD, v rokoch 2017 – 2019 zástupkyňou riaditeľa Ústavu predškolskej a školskej pedagogiky AJD, v rokoch 2019 – 2020 predsedníčkou Smerného tímu pre kvalitu vzdelávania pre oblasť predškolskej a mladšej školskej pedagogiky, v rokoch 2020 – 2021 zástupkyňou dekana pre oblasť predškolskej a mladšej školskej pedagogiky. Okrem toho sa realizáciou výtvarných projektov zúčastňuje na národných a medzinárodných výstavách.

V roku 2018 -s tímom Ústavu predškolskej a rannej pedagogiky- vytvorila smer: Predškolská a ranná pedagogika a v nasledujúcom roku smer jednoodborového magisterského štúdia: Predškolská a ranná pedagogika.

Dr hab., prof. Jerzy Piwowarski

profesor na Univerzite Jana Długosza v Čenstochovej, kde sa od polovice 80. rokov 20. storočia venuje najmä výskumu poľskej umeleckej fotografie

v medzivojnovom období a vybranými otázkami po roku 1945. Výsledkom jeho výskumnej činnosti sú publikácie (4 autorské knihy, 3 spoluautorské, 15 kapitol v kolektívnych prácach, ako aj 26 článkov /z toho 7 v spoluautorstve/).

Okrem toho je od roku 2009 šéfredaktorom ročenky Prace Naukowe AJD. Vizuálne vzdelávanie. Fotografia“ (od roku 2018: „Photographia Academica“), ako aj viacerých kolektívnych publikácií.

Jerzy je účastníkom a organizátorom národných a medzinárodných sympózií týkajúcich sa najmä otázok súvisiacich s fotografiou (didaktika na vysokých umeleckých školách, história, fungovanie v súčasnej kultúre a umení).

Okrem toho sa venuje činnosti je umeleckej činnosti v oblasti fotografie. Doteraz sa zúčastnil na viac ako 100 skupinových výstavách (národných a medzinárodných) a realizoval 18 samostatných výstav, okrem iného v Prahe (2002, 2015) a v Klaipede (2004).

Jeho práce boli ocenené 10 cenami (z toho 7 na medzinárodných súťažiach). Za svoju tvorbu získal aj Strieborný kríž za zásluhy (2005) a Cenu primátora mesta Čenstochová v oblasti kultúry (2015).

Je členom Asociácie historikov umenia, Asociácie historikov fotografie a Vedeckej spoločnosti pre fotografiu.

 

Na odovzdávaní cien v našej výtvarnej súťaži sa spolu s našimi hodnotiteľmi stretneme už túto stredu 15. mája o 10:30 hodine.

 

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content