fbpx

Liptovská Teplá – Rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu

Facebook
Twitter
Email
Tlač
V Liptovskej Teplej sa podarilo zabezpečiť efektívnejšie vykurovanie kultúrneho domu a vytvoriť tak vhodné podmienky pre trávenie voľného času.

(Liptovská Teplá) Jedna z najstarších obcí Liptova sa pustila do rekonštrukcie miestneho kultúrneho domu. V spolupráci s MAS Dolný Liptov vymenili vykurovanie v celej budove. Projekt, vďaka ktorému sa rekonštrukcia realizovala, mal hodnotu takmer 22,3 tisíc EUR. Ďalšie zmeny k lepšiemu čakajú kultúrny dom v Liptovskej Teplej už čoskoro.

 Zastaralé vykurovanie je už históriou

 Pôvodným zdrojom vykurovania v kultúrnom dome boli gamatky – vykurovacie telesá na plyn, síce o niečo väčšie, ale vizuálne veľmi podobné radiátorom, v každej horel jeden horák.

Staré gamatky mali množstvo nevýhod. Nedala sa cez ne regulovať teplota v miestnosti, boli hlučné, nedokázali ohriať vodu, potrebovali rozvod plynu v budove, no najmä – boli energeticky veľmi náročné. Vzhľadom na to, že kultúrnemu domu už slúžili viac ako 30 rokov, bolo otázne, či do histórie neodídu aj samy a nevypovedajú službu ešte pred výmenou vykurovania.

Investícia do úspory

 Ušetriť 30% nákladov – taký bol prvotný, podľa vlastných slov – optimistický, odhad starostu obce Milana Kašáka za kúrenie po úspešnej inštalácii a spustení nového centrálneho kúrenia kultúrneho domu. Ten obsahuje dva kondenzačné plynové kotle, nové radiátory a modernú kotolňu, ktorá zabezpečí okrem vykurovania celého objektu aj ohrev vody v budove.

Realita ukázala, že odhad starostu sa dokonca podarilo presiahnuť. Reálna úspora za rok 2023 totiž predstavovala ešte o niečo viac ako 30% oproti roku 2022. Podľa slov Milana Kašáka stojí za týmto výsledkom aj šetrenie: „snažili sme sa udržať štandard  aj komfort  kultúrnych podujatí a hlavne po pandémii obnoviť komunitný život – nech sa ľudia stretávajú, ale režim vykurovania a svietenia bol prísne kontrolovaný a regulovaný.“

S obnovou sa chystajú pokračovať

Výmena vykurovania bola iba začiatkom v behu na dlhú trať, ktorý rekonštrukcia kultúrneho domu predstavuje. Napriek tomu už táto zmena priniesla v obci veľa pozitívnych ohlasov – jednak na funkčnosť, ale aj vzhľad vnútri kultúrneho domu.

V rekonštrukcii mieni obec pokračovať aj naďalej. V blízkej budúcnosti plánujú obnovu kuchyne, ktorá by opäť mala prebehnúť v spolupráci s MAS Dolný Liptov.

Pri rekonštrukcii vykurovania je tiež dôležitá výmena okien a zateplenie budovy spolu s úpravou fasády. Tieto zmeny prispejú jednak k ďalšej úspore energií, ktorá je pre obec kľúčová, ale aj k estetickému vzhľadu zvonku. Aj na tieto zmeny sa môžu tešiť obyvatelia a návštevníci Liptovskej Teplej. S rekonštrukciou by sa totiž malo začať už na jar tohto roku.

Názov projektu: Rekonštrukcia vykurovania
Hlavný cieľ: 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Prijímateľ: Obec Liptovská Teplá – OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“

Nenávratný finančný príspevok z EÚ: 15 888,11 €
Nenávratný finančný príspevok zo ŠR: 5 296,04 €
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 1 114,96 €

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content