fbpx

Mafko, s.r.o – Podpora inovácií pri tvorbe krajinno-architektonických sadovníckych diel

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Záhradná architektúra je umenie. Firma Mafko s.r.o. vďaka novej technológii multifunkčného nakladača s príslušenstvom mení záhrady na umelecké diela.

Získali dvojnásobné množstvo zákaziek vďaka inovácii

Záhradné služby patria do „šťastného segmentu služieb“, ktorý obdobie pandémie výrazne nepoznačilo. Mário Janiga založil firmu Mafko s r.o. na záhradnícke služby síce ešte pred pandémiou. Rozbehnúť a uľahčiť chod firmy sa mu podarilo paradoxne v čase pandémie. Pomohla tomu inovácia v podobe multifunkčného zariadenia AVANT 750i, zakúpeného cez projekt v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou (MAS) Dolný Liptov za takmer 65 000 EUR.

 Začínal s jednou lacnou kosačkou

 Firmu založil pán Janiga už v roku 2020, avšak v oblasti záhradníctva a sadových úprav podniká už dvanásť rokov. Cesta po ukončení štúdia krajinnej architektúry bola pre neho viac menej jasná a nevyhla sa ani ťažkým začiatkom spojeným s budovaním podnikania od úplnej nuly. V tom čase trávil väčšinu času v teréne pri práci, ktorá je skutočne fyzicky náročná. Ako sám hovorí, na začiatku mal len jednu lacnú kosačku. Na rozdiel od množstva iného náradia, ktoré časom vymenil, kosačka prekvapivo funguje dodnes.

Treba vedieť ponúknuť viac

 Konkurencia v segmente záhradníctva je veľmi dravá. Úspešný býva ten, kto dokáže pracovať čo najviac samostatne a rýchlo – podobne ako v mnohých iných segmentoch. To znamená nie len mať zručnosti ovládať rôzne ťažké stroje s rôznym zameraním, ale najmä ich vlastniť a mať k dispozícii. Vďaka tomu firma dokáže pokryť väčšie zákazky, ako napríklad zabezpečiť komunálne služby či  úpravu parkov, ale aj založenie zelených stien a striech.

Rýchly rast aj podpora zamestnanosti

 Všetky prostriedky, ktoré musela firma platiť dodávateľom služieb vďaka nákupu prístroja ostávajú vo firme a tá môže rýchlo rásť. Podmienkou žiadania o dotáciu z projektu je vytvorenie jedného pracovného miesta. Firma Mária Janigu v súvislosti s realizáciou projektu vytvorila rovno dve stabilné pracovné miesta, čím prispela k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Janiga spoluprácu s MAS Dolný Liptov ocenil: „Spolupráca s MAS-kou bola výborná. Keby tu MAS-ka nebola, k podobnej dotácii by sme sa nedostali a možno ešte teraz by sme stagnovali na podobnej úrovni ako roky predtým.“

Prijímateľ: Mafko s.r.o.
Nenávratný finančný príspevok: 34 989,30 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 34 989,30 EUR

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content