fbpx

Ludrová – Zvyšovanie bezpečnosti sídla v rámci modernizácie bezpečnostných prvkov dopravy

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Osvetlenie verejného priestranstva a bezpečnosť idú spolu ruka v ruke, a preto sa modernizáciou osvetlenia stala obec Ludrová bezpečnejšie miesto nielen pre chodcov.

Projekt podporený v rámci prístupu LEADER cez Miestnu akčnú skupinu OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ : Zvyšovanie bezpečnosti sídla v rámci modernizácie bezpečnostných prvkov dopravy v obci Ludrová

Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie bezpečnosti obce Ludrová, a to prostredníctvom modernizácie verejného osvetlenia popri ceste III/2227“. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť dopravnej infraštruktúry, zlepší sa technická infraštruktúra v obci, znížia sa svetelné emisie CO2, skvalitní sa dostupnosť a bezpečnosť sídel, čo bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity obce, zlepšenie životného prostredia a zvýšenie kvality života jej obyvateľov a návštevníkov obce

Obľúbená liptovská obec sa môže pochváliť kultúrnym, ale aj prírodným bohatstvom. To, že sa za posledné roky rozrástla, je verejnosti známe. Obec reflektuje aj túto skutočnosť a robí kroky pre zlepšenie bezpečnosti v nej. Jedným z nich bola rekonštrukcia verejného osvetlenia pri hlavnej ceste v hodnote viac ako 40-tisíc EUR. Financie obec získala aj vďaka projektu v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou (MAS) Dolný Liptov.

Posvieťme si na Ludrovú
Obec Ludrová má pre svojich návštevníkov viacero atraktívnych miest. Gotický kostol Všetkých svätých z 13.teho storočia, Múzeum ručnej výroby papiera, prírodný minerálny prameň či Ludrovská dolina sú lákadlom, za ktorým sa oplatí do obce nazrieť.
V Ludrovej sa tešia aj záujmu nových obyvateľov, ktorí pribúdajú najmä v novej časti na jej začiatku.
Záujem skvalitňovať život v obci je veľký. Jeden zo spôsobov, akým sa obec rozhodla pohnúť veci k lepšiemu, bolo využitie prostriedkov z MAS Dolný Liptov.
V rámci projektu požiadala o príspevok na verejné osvetlenie.

Svetlá vymeniť aj doplniť
Tak znela požiadavka pri plánovaní projektu. Pozdĺž hlavnej cesty v Ludrovej totiž nebolo osvetlenie na každom stĺpe, a tak vznikali pri prechode cestou „tmavé tunely“. Toto sa odstránilo doplnením nových LED svetiel. Zvyšné – staré svietidlá sa vymenili. Obec s ohľadom na zdravie obyvateľov zvolila teplé svetlo, ktoré je prirodzenejšie a menej rušivé. Zrekonštruovalo a doplnilo sa tak 75 svietidiel verejného osvetlenia popri hlavnej ceste v obci.
Táto zmena k lepšiemu stála obec približne 40 tisíc EUR. Viac ako polovicu prostriedkov pokryl nenávratný finančný príspevok z MAS Dolný Liptov.

Spokojnosť zo strany obyvateľov
Najlepším ukazovateľom úspechu projektu sú ako vždy – ľudia, ktorí jeho výsledky využívajú najviac. V tomto prípade obyvatelia obce. Podľa starostu obce Jána Slimáka zaznamenali v Ludrovej nielen veľkú spokojnosť zo strany obyvateľov, ktorí sa cítia v obci bezpečnejšie, ale aj záujem o rekonštrukciu osvetlenia aj v ďalších častiach obce.
Túto skutočnosť obec vníma a našla už aj vhodnú výzvu zameranú na zvyšovanie bezpečnosti, do ktorej sa plánuje koncom júna 2024 zapojiť a doplniť tak chýbajúce osvetlenie.
Okrem iného Ludrovú čakajú veľké zmeny v miestnej základnej škole, ktorú čaká kompletná a rozsiahla rekonštrukcia, ktorú obec pripravila tiež na základe pripraveného projektu.

Prijímateľ: Obec Ludrová
Nenávratný finančný príspevok: 20 158,32 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 20 158,32 EUR

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content