fbpx

Ludrová – Zvyšovanie bezpečnosti sídla v rámci modernizácie bezpečnostných prvkov dopravy

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Osvetlenie verejného priestranstva a bezpečnosť idú spolu ruka v ruke, a preto sa modernizáciou osvetlenia stala obec Ludrová bezpečnejšie miesto nielen pre chodcov.

Projekt podporený v rámci prístupu LEADER cez Miestnu akčnú skupinu OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ : Zvyšovanie bezpečnosti sídla v rámci modernizácie bezpečnostných prvkov dopravy v obci Ludrová

Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie bezpečnosti obce Ludrová, a to prostredníctvom modernizácie verejného osvetlenia popri ceste III/2227“. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť dopravnej infraštruktúry, zlepší sa technická infraštruktúra v obci, znížia sa svetelné emisie CO2, skvalitní sa dostupnosť a bezpečnosť sídel, čo bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity obce, zlepšenie životného prostredia a zvýšenie kvality života jej obyvateľov a návštevníkov obce

Prijímateľ: Obec Ludrová
Nenávratný finančný príspevok: 20 158,32 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 20 158,32 EUR

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content