fbpx

MAS Dolný Liptov II.

Facebook
Twitter
Email
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" získalo NFP v rámci IROP Prioritnej osi č. 5 Miestny rozvoj vedený komunitou vo výške 185 284,42 € na financovanie chodu MAS pre projekt s názvom MAS Dolný Liptov.

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content