fbpx

Metodika a prax zavádzania regionálnych značiek v ČR a SVK

Facebook
Twitter
Email
Tlač

Stručný popis projektu:

Cieľom malého projektu je zamopovanie cesty, vytvorenie metodiky postupu vzniku, zavádzania a udržiavani Regionálneho značenia. Do malého projektu sa zapoja MAS z SVK a CZ a producenti z územia MAS Dolný Liptov, Stredný a Horný Liptov. Jedná sa o počiatok dlhodobej spolupráce medzi MAS z Liptova, mimo územia a za hranicami. Projekt pozostáva z 3 aktivít. Prvou je seminár zameraný na problematiku Regionálneho značenia – prenosu know how medzi jednotlivými aktérmi na oboch stranách hranice. Druhá aktivita je zameraná na príklady dobrej praxe na území projektového partnera MAS Opavsko vo forme exkurzie. Tretia aktivita bude realizovaná vo forme prezentácie producentov (držiteľov regionálnych značiek) na území SVK a CZ a potenciálnych uchádzačov o regionálnu značku.

Termín realizácie projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021

Celkový rozpočet projektu: 15187 €

Poskytnutý príspevok z EFRR: 12908,95 €

Vlastné zdroje: 759,35 €

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content