fbpx

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Pripravovaná odborná prax vo Švajčiarsku v zariadeniach cestovného ruchu v letnej sezóne 2021 umožní mladým ľuďom od 18 do 26 rokov zdokonaliť sa v ovládaní nemeckého jazyka, zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti poskytovania pohostinských služieb, spoznať novú krajinu, jej ľudí, kultúru i pamätihodnosti a nadviazať nové kontakty a priateľstvá s mladými ľuďmi z viacerých krajín Európy

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu,

Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05  Banská Bystrica,

Tel.: 0905 164 849, e-mail: peter.patus1@gmail.com

Web: www. swiss – slovaktourism.sk

 

 

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí v letnej sezóne 2021

 

Ako je všeobecne známe, v dôsledku pandémie COVID 19 došlo v priebehu minulého a začiatkom tohto roku k uzavretiu mnohých ubytovacích a pohostinských zariadení, z ktorých pravdepodobne niektoré zaniknú. Negatívny dopad to bude mať aj na lyžiarske strediská. To bude mať negatívny dopad na ich zamestnancov, najmä mladých ľudí, ktorí tvoria podstatnú časť zamestnancov v týchto zariadeniach. Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici ponúka mladým ľuďom, ktorí prišli o prácu, možnosť zúčastniť sa štvormesačnej odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2021 od začiatku júna do začiatku októbra 2021. Záujemcom, ktorí budú vybratí na odbornú prax to umožní aspoň spočiatku prekonať traumu zo straty zamestnania, zarobiť si finančné prostriedky na preklenutie štvormesačnej nezamestnanosti, zdokonaliť sa v ovládaní nemeckého jazyka, zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti poskytovania pohostinských služieb, spoznať novú krajinu, jej ľudí, kultúru i pamätihodnosti a nadviazať nové kontakty a priateľstvá s mladými ľuďmi z viacerých krajín Európy.

Prípadní záujemci o odbornú prax získajú ďalšie potrebné informácie na web. stránke združenia www.swiss-slovaktourism.sk, alebo na e-mailovej adrese: peter.patus1@gmail.com

Dôležité upozornenie: V súčasnosti švajčiarsky partner Swiss – Hospitality Academy v Maienfelde priebežne pripravuje podmienky pre realizáciu odbornej praxe v letnej sezóne 2021, ale v prípade, že do začiatku letnej sezóny pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia neumožnia jej realizáciu, odborná prax sa neuskutoční.  Predbežne prihlásených záujemcov bude v takom prípade informovať združenie.

 

Banská Bystrica, 31.01.2021                                 prof. Ing. Peter Patúš, PhD.

riaditeľ združenia

 

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content