fbpx

Valné zhromaždenie 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
Všetkých členov MAS pozývame na online stretnutie k Valnému zhromaždeniu dňa 4.3. 2021

Vážení členovia,

Pozývame Vás na online stretnutie dňa 4.3.2021 o 14:00 za účelom Valného zhromaždenia OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“, ktoré sa uskutoční formou per rollam do 10.3.2021.

Program online stretnutia sa bude týkať nasledovných bodov, o ktorých sa bude následne hlasovať formou per rollam:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Prijatie nových členov a informácia o stave členskej základne
 4. Stav Implementácie stratégie CLLD
 5. Schválenie zmien Stanov MAS
 6. Správa o činnosti za rok 2019 a 2020
 7. Správa o hospodárení  za rok 2019 a 2020, správa kontrolnej a revíznej komisie
 8. Plán činnosti na rok 2021
 9. Návrh rozpočtu na rok 2021
 10. Diskusia
 11. Záver

Všetkým členom bude vopred zaslaný link na prihlásenie.

Kompletnú dokumentáciu k jednotlivým bodom si môžete stiahnuť tu:

Valne_zhromazdenie_2021

S úctou

Ing. Rastislav Horvát

Predseda MAS Dolný Liptov

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content