fbpx

Podnikateľom na dolnom Liptove prichádza pomoc, môžu žiadať príspevok

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Podnikatelia na území dolného Liptova, ktorí chcú rozšíriť výrobu či služby, poskytovať nové alebo investovať do hmotného rozvoja, môžu získať finančný príspevok na podporu podnikania.

Umožňuje im to výzva, ktorú na pomoc regiónu vyhlásila Miestna akčná skupina Dolný Liptov (MAS DL).

Živnostníci alebo osoby zapísané v obchodnom registri budú môcť požiadať o finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Použiť ho budú môcť na rozšírenie výroby alebo služieb, alebo kúpu hmotného majetku, prípadne na stavebno-technické úpravy svojich budov pre umiestnenie novej technológie či poskytovanie nových služieb. Investovať je za istých podmienok možné aj do kúpy automobilu či marketingových potrieb.

Žiadať možno o príspevok od 20 do 50-tisíc eur, výzva je otvorená

Veríme, že túto možnosť pomoci dolnoliptovskí podnikatelia využijú. Zvlášť v tomto období krízy spojenej s pandémiou Covid-19 to vnímam ako možný potrebný impulz pre opätovný rozbeh podnikania,“ uviedol štatutárny zástupca MAS DL Rastislav Horvát. Podnikatelia budú môcť žiadať o príspevok vo výške od 20 do 50-tisíc eur so 45% spolufinancovaním. Príspevok je vo výške 55%. Dôležitým merateľným ukazovateľom je zvyšovanie počtu pracovných miest v podniku. Projekt musí byť zrealizovaný a ukončený do deviatich mesiacov od podpisu zmluvy k príspevku.

Aktuálna výzva je určená pre živnostníkov alebo osoby zapísané v obchodnom registri a má otvorený charakter. To znamená, že uzávierka prijímania žiadostí o príspevok je rozdelená na kolá, pričom prvé kolo sa uskutoční 30. júna, ďalšie následne každý druhý mesiac k 30. dňu v mesiaci. Aby MAS DL žiadateľom čo najviac uľahčila proces prípravy žiadostí a v procese získavania príspevku bola maximálne nápomocná, organizuje vo štvrtok 21. mája pre danú výzvu online infoseminár.

Všetky informácie prinesie online infoseminár, hlásiť sa dá do 19. mája

Sme si istí, že táto výzva môže tunajším podnikateľom značne pomôcť. Formou online seminára sa chceme uistiť, že majú všetky potrebné informácie tak, aby boli so žiadosťou úspešní. Z infoseminára bude preto vyhotovený aj záznam, ktorý sprístupnime verejnosti,“ priblížila projektová manažérka MAS DL Iveta Kloptová. Počet účastníkov online seminára je obmedzený, jeho priami sledovatelia budú môcť počas neho odosielať otázky naživo. Prebiehať bude cez aplikáciu Zoom. Prihlásiť sa na seminár je nutné e-mailom na kloptova@masdolnyliptov.sk do 19. mája do 14:00.

Aktualizácia:
Záujemcovia, ktorá sa nestihli zúčastniť infoseminára, si ho môžu pozrieť tu:

 

 

Foto: Depositphotos.com/Maxisports

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content