fbpx

Výzva IROP-CLLD-Q571-512-002

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre verejný sektor z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-CLLD-Q571-512-002

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q571-512-002.

Identifikácia výzvy:

Prioritná os 5:                 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:        5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                            C1 Komunitné a sociálne služby

Dátum vyhlásenia: 30.04. 2020

Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30.06. 2020 (ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každé 2 mesiace ku 3. dňu v mesiaci)

 

Výzvu so všetkými prílohami nájdete na stiahnutie tu:

Vyzva IROP-CLLD-Q571-512-002 s prilohami

Príručky na stiahnutie:

Príručka k procesom VO: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Príručka pre užívateľa platná od 5.10. 2018

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu:

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content