fbpx

Výzva IROP-CLLD-Q571-512-002

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre verejný sektor z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-CLLD-Q571-512-002

VÝZVA bola zrušená 16.9.2021

OZNÁMENIE O PLÁNOVANOM ZRUŠENÍ VÝZVY

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ so súhlasom riadiaceho orgánu oznamuje žiadateľom, že ku dňu 16.09.2021 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-Q571-512-002 pre aktivitu C1 Komunitné a sociálne služby. Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem zo strany žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) na hlavnú aktivitu C1.  Od vyhlásenia výzvy, dňa 30.04.2020 nebola predložená žiadna ŽoPr.  Finančné prostriedky budú presunuté na inú aktivitu. (zverejnené dňa 17.8.2021)

 

 

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q571-512-002.

Identifikácia výzvy:

Prioritná os 5:                 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:        5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                            C1 Komunitné a sociálne služby

Dátum vyhlásenia: 30.04. 2020

Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30.06. 2020 (ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každé 2 mesiace ku 3. dňu v mesiaci)

 

Výzvu so všetkými prílohami nájdete na stiahnutie tu:

Vyzva IROP-CLLD-Q571-512-002 s prilohami

Príručky na stiahnutie:

Príručka k procesom VO: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Príručka pre užívateľa platná od 5.10. 2018

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu:

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content