fbpx

Prvá energetická komunita na Liptove

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Jej počiatkom je spustenie fotovoltického zariadenia na streche Základnej školy v obci Lisková, kde sa zároveň konala medzinárodná konferencia na tému obnoviteľných zdrojov v regióne dolného Liptova, ktorú zastrešila Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov.

Zelenú tému na dolnom Liptove otvára MAS Dolný Liptov v rámci projektu, ktorého cieľom je vyvolať diskusiu o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov energie. Aby projekt bližšie predstavila aj verejnosti, pripravila počas posledného marcového týždňa dvojdňový program. Pozvanie prijala aj MAS z Opavska a starostovia z regiónu dolného Liptova či odborníci v oblasti energetiky. Spoločne si na Liptove ukázali aj príklady dobrej praxe v oblasti energie.

MAS Dolný Liptov zároveň urobila prvý krok k vzniku energetickej komunity na Liptove, ktorú pracovne nazvali aj ENERKOM Liptov.

,,Energetická komunita združí podnikateľov, samosprávu aj tretí sektor za účelom vzájomnej energetickej pomoci. Cieľom komunity je otvoriť tému výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na území dolného Liptova a spoločne ju nielen vyrábať, ale aj uchovávať a najmä vzájomne zdieľať,“ vysvetlil šéf MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát.

Energetická komunita bola tiež témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v pondelok 27. marca v Liskovej. Ide o dolnoliptovskú obec, ktorá bola partnerom projektu. Navyše, práve v tejto obci nainštalovali prvú fotovoltickú elektráreň, ktorá bude vyrábať elektrickú energiu.

Inšpiráciu našli v Českej republike 

Konferenciu organizovala MAS Dolný Liptov v rámci projektu Vízia energeticky úsporného regiónu dolného Liptova. Skladá sa zo štyroch aktivít.

,,Prvou bola trojdňová exkurzia v regióne MAS Opavsko, kde sme sa stretli s výrobcami elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorí sa nachádzajú na tomto území. Prezentovali nám viaceré možnosti, ako vyrábať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a najmä, ako ju zdieľať,” vysvetľuje šéf regionálnej skupiny sídliacej v Ružomberku Rastislav Horvát.

Dodáva, že to boli najmä samosprávy, ktoré namontovali zariadenia na výrobu energie v rámci svojich verejných budov, či už na budovu kultúrneho domu alebo základnej školy. Boli to aj poľnohospodárske družstvá, ktoré prevádzkovali okrem svojej poľnohospodárskej činnosti aj bioplynové stanice, vďaka ktorým produkovali elektrickú a tepelnú energiu.

Súčasťou projektu je aj spracovanie štúdie, na realizácii ktorej sa podieľala MAS Dolný Liptov spoločne s odborníkmi z inovačného centra INOVIA, ktoré pôsobí v Žilinskom kraji za účelom rozvoja inovačného a podnikateľského ekosystému. Vytvorili tak podklady, ktoré by mohli poslúžiť v prípade záujmu verejnosti riešiť potrebu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na území dolného Liptova.

,,Cieľom štúdie je poukázať na úspory a na potenciál výroby energie v tomto regióne. Využili sme na to okrem všeobecných informácií aj údaje z prieskumu, kde boli oslovené aj obce, ktoré sú súčasťou MAS Dolný Liptov,“ Michal Žarnay z inovačného združenia Inovia, kde radí verejnej správe s inováciami.

Prvá energetická komunita na Slovensku 

,,Chceli by sme s ľuďmi diskutovať o tom, prečo je potrebné sa vážne zaoberať touto otázkou a posunúť ju do praxe vytvorením energetickej komunity s názvom ENERKOM Liptov,” začína vysvetľovať Horvát.

Cieľom komunity by mala byť čo najväčšia sebestačnosť v otázkach výroby elektrickej energie a tepla. Zároveň aj snaha o zníženie spotreby, dosiahnutie úspor a efektívne zdieľanie energie.

,,Časom nebude problém so zdrojmi, možno ich bude aj dosť, ale problém môže byť v tom, či je vyrobená energia efektívne zdieľaná. Keď ste v práci, nepotrebujete a nespotrebovávate elektrickú energiu, ale vaše zariadenie vám ju vyrába. Ak ju ale nemáte kde uskladniť, prečo by ste ju nemohli posielať napríklad základnej škole alebo verejnej budove s tým, že verejná budova v čase, keď ju nebude potrebovať, vám ju zase vráti vtedy, keď ju potrebujete vy? Počas letných mesiacov sa v školách nespotrebováva energia, prečo by nemohla ísť medzi ľudí?” vysvetľuje princíp zdieľanie energie v energetickej komunite Horvát.

Zároveň hovorí, že dôležité bude nastaviť aj rozumný energetický mix a to najmä kvôli stabilnosti výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Medzi stabilné patria vodné elektrárne aj bioplynová stanica v prípade, že má pravidelný prísun surovín, vďaka čomu vie fungovať kontinuálne. Medzi nestabilné patria fotovoltika aj veterná energia, ktoré vyrábajú elektrickú energiu len v prípade ak svieti slnko a fúka vietor.

,,Veľkou výzvou energetickej komunity bude vyskladať také zdroje výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie, aby bola potreba a spotreba energie zabezpečená kontinuálne. Energetický mix je dôležité poznať, zmapovať potenciál v území a povedať, kde by sme zariadenia na výrobu energie mohli mať a aká je potreba a spotreba. Toto by si mohlo vziať nové energetické spoločenstvo ako výzvu,” hovorí predseda MAS Dolný Liptov.

Konkretizuje, že podľa doterajších zistení by samosprávy len inštaláciou fotovoltických zariadení na verejných budovách na území dolného Liptova mohli vyrobiť o 12 % energie viac, ako je ich spotreba. V roku 2035 by sa aj vďaka energetickej komunite a jej aktivitám mohol dostať dolný Liptov na hranicu 35 percent. Podobným limitom zaviazala EÚ aj svoje členské krajiny a to dosiahnuť aspoň 32 % konečnej spotreby energie v rámci výroby energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2030.

PP: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Fond malých projektov

Názov: Vízia energeticky úsporného regiónu na území obcí MAS Dolný Liptov

Kód projektu: SK/FMP/11b/10/018

Číslo výzvy: 10/FMP/11b

 

 

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content