fbpx

Výzva IROP-CLLD-Q571-511-003

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre súkromný sektor z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-CLLD-Q571-511-003

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q571-511-003.

Identifikácia výzvy:

Prioritná os 5:                 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:        5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                            A1 Podpora podnikania a inovácií 

Schéma pomoci:         Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len „schéma pomoci“)

Dátum vyhlásenia: 30.04. 2020

Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30.06. 2020 (ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každé 2 mesiace ku 30. dňu v mesiaci)

 

Všetky náležitosti (výzvu so všetkými prílohami) nájdete na stiahnutie tu:

Vyzva IROP_CLLD_Q571_511_003 s prílohami

Príručky na stiahnutie tu:

Príručka k procesom VO: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Príručka pre užívateľa platná od 5.10. 2018

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu:

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content