fbpx

Výzva MAS_047/7.2/3

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 7.2 Programu rozvoja vidieka

Výzva pre podopatrenie 7.2  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie je výzva určená pre prijímateľov verejného sektora. Výzva je vyhlásená 28.5.2021 a stiahnete ju so všetkými prílohami tu:

MAS_047_7.2_3 vyzva a prilohy

Vyhlásenie výzvy: 28.5. 2021

Uzávretie výzvy: 20.8. 2021

UPOZORNENIE pre žiadateľov: všetci žiadatelia predkladajú svoje žiadosti cez systém ITMS2014+, preto ak nie ste v systéme registrovaní, treba tak urobiť čo najskôr!

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content