fbpx

Výzva MAS_047/7.2/4

Facebook
Twitter
Email
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 7.2 Programu rozvoja vidieka

Výzva pre podopatrenie 7.2  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie je výzva určená pre prijímateľov verejného sektora. Výzvu stiahnete so všetkými prílohami tu:

 

vyzva MAS_047_7.2_4

 

 

Vyhlásenie výzvy: 21.8. 2023

Uzávretie výzvy: 20.10. 2023

UPOZORNENIE pre žiadateľov: všetci žiadatelia predkladajú svoje žiadosti cez systém ITMS2014+

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content