fbpx

Výzva MAS_047/7.4/2

Facebook
Twitter
Email
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 7.4 v rámci Programu rozvoja vidieka

Výzva pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Výzva stiahnete so všetkými prílohami tu:

Vyzva MAS_047_7.4_2

 

Vyhlásenie výzvy: 31.10. 2023

Uzávretie výzvy: 29.12. 2023

Celková alokácia na výzvu: 520 349,50 €

 

UPOZORNENIE pre žiadateľov: všetci žiadatelia predkladajú svoje žiadosti cez systém ITMS2014+

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content