fbpx

Výzva MAS_047/7.4/3

Facebook
Twitter
Email
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 7.4 v rámci Programu rozvoja vidieka

Výzva pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Výzva stiahnete so všetkými prílohami tu:

MAS_047_7.4_3_prílohy

Vyhlásenie výzvy: 21.05. 2024

Uzávretie výzvy: 19.07. 2024

Celková alokácia na výzvu: 162 166,07

 

UPOZORNENIE pre žiadateľov: všetci žiadatelia predkladajú svoje žiadosti cez systém ITMS2014+

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content