fbpx

Výzva MAS_047_8.6/3

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj).

Typ výzvy : uzavretá

Dátum vyhlásenia: 28.05.2021

Dátum uzavretia: 9.7.2021

Výška alokovaných finančných prostriedkov ( EÚ + ŠR) 205 086,09

Intenzita pomoci: 65%

Všetky náležitosti (výzvu so všetkými prílohami) nájdete tu na stiahnutie:

MAS_047_8.6_3 Výzva s prílohami

UPOZORNENIE pre žiadateľov: všetci žiadatelia predkladajú svoje žiadosti cez systém ITMS2014+, preto ak nie ste v systéme registrovaní, treba tak urobiť čo najskôr!

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content