fbpx

Výzva pre odborných hodnotiteľov č. 1/2023

Facebook
Twitter
Email
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Dátum vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov: 06.09.2023

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 29.09.2023

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 15.10.2023

Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch na stiahnutie:

Výzva na odborných hodnotiteľov 01/2023 s prílohami

 

V prípade otázok sa kedykoľvek obráťte na: kloptova@masdolnyliptov.sk

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content