fbpx

Pastierska koliba, s.r.o – Ľadová plocha na multifunkčnom ihrisku v Čutkovskej doline

Facebook
Twitter
Email
Tlač
Investícia do pohybu a zdravia. O podporu športových aktivít sa pričinila Pastierska koliba s.r.o., ktorá spolu s MAS zafinancovala vznik špeciálneho chladiaceho systému. Ten môže ľadovú plochu ochladzovať aj pri plusových teplotách.

Projekt podporený v rámci prístupu LEADER cez Miestnu akčnú skupinu OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ : Ľadová plocha na multifunkčnom ihrisku v Čutkovskej doline

Cieľom projektu je vytvorenie a realizácia umelej ľadovej plochy na jestvujúcom multifunkčnom ihrisku v Čutkovskej doline. Umelá ľadová plocha bude slúžiť pre širokú verejnosť, hlavne pre obyvateľov Ružomberka a Liptova, ale aj pre návštevníkov Čutkovskej doliny, na zimné voľnočasové aktivity.

Prijímateľ: Pastierska koliba, s.r.o.
Nenávratný finančný príspevok: 49 894,22 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 49 894,22 EUR

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content