fbpx

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku IROP-CLLD-Q571-512-004

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Tlač
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre verejný sektor z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-CLLD-Q571-512-004

OZNÁMENIE O PLÁNOVANOM ZRUŠENÍ VÝZVY

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje žiadateľom, že ku dňu 08.02.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-Q571-512-004 pre aktivitu D1 – Učebne základných škôl. Dôvodom plánovaného predčasného uzavretia výzvy je presun zostatkovej alokácie do inej aktivity.  V posledných 2 hodnotiacich kolách nebola predložená žiadosť o príspevok. Finančné prostriedky budú presunuté na inú aktivitu. (zverejnené dňa 24.01.2023)

 

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q571-512-004.

Identifikácia výzvy:

Prioritná os 5:                 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:        5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:                5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                            D1 – Učebne základných škôl

Dátum vyhlásenia:   08.04. 2022

Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 08.06. 2022 (ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každé 2 mesiace ku 8. dňu v mesiaci)

 

Kompletnú výzvu s prílohami nájdete na stiahnutie tu:

Vyzva IROP-CLLD-Q571-512-004 s prílohami

 

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV:

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu D1:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola: 18 751,48   €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  0 €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 1 248,52 €

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola: 08.10. 2022

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje na základe ukončenia 3. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu D1:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 3. hodnotiaceho kola: 0 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  18 751,48   €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 1 248,52 €

Dátum ukončenia 4. hodnotiaceho kola: 08.12. 2022

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Z „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ oznamuje na základe ukončenia 4. hodnotiaceho kola a uzavretia zmlúv s úspešnými žiadateľmi Výzvy MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu D1:

a/ výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola: 0 €

b/ výška doposiaľ zazmluvneného príspevku:  18 751,48   €

c/ aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 1 248,52 €

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola: 08.02. 2023

Žiadosti o príspevok je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Pridajte sa

Dolný Liptov je región nekonečných možností. Využite ich a pridajte sa k aktívnej komunite,
ktorej záleží na rozvoji domova.
Lebo my všetci sme Dolný Liptov.

Skip to content