fbpx
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047/4.1/2

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 4/2020

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj)

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047/8.6/2

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj).

Pokračovať v čítaní
Skip to content