fbpx
Zrealizované výzvy

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 4/2020

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj)

Pokračovať v čítaní
Skip to content