fbpx
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047/7.4/1

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 7.4 Programu rozvoja vidieka  Výzva pre podopatrenie 7.4  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2019

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Pokračovať v čítaní
Skip to content