fbpx
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047/7.5/1

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 3/2019

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Aktualizácia č. 1 Malý LEADER

Aktualizáciou č. 1 pre program Malý LEADER sa predlžuje termín uzávierky prijímania projektov do 8.7.2019. Dokumenty na stiahnutie: Zoznam vybranýcha a nevybraných žiadostí 2019-JPG.jpg (266.32 kB) Výzva

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047/7.4/1

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 7.4 Programu rozvoja vidieka  Výzva pre podopatrenie 7.4  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2019

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Pokračovať v čítaní
Skip to content